{{ showmenu }}

Bert Geerts & Rijk Leusink - Morgo Folietechniek & ITW Construction Products

Folies, tapes, slabbes, folies, spijkers en nieten horen onlosmakelijk bij prefab houtbouwsystemen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat directeur Bert Geerts van Morgo Folietechniek en commercieel manager Rijk Leusink van ITW Construction Products (Spit Paslode) elkaar in de markt van geïndustrialiseerde houtbouwsystemen vaak tegenkomen. En daarbij is het leveren van producten al lang niet meer de hoofdtaak. Het gaat om partnerschap met de houtbouwer. Beiden omarmen het nieuwe keurmerk HoutbouwersNL, dat staat voor aantoonbare, hoogwaardige kwaliteit van de houten elementen en modules van de houtbouwers. “Samen ontwikkelen, samen ontwerpen, samen kwaliteit leveren, samen bouwen”.

Om de krapte op de huizenmarkt te bestrijden, zet de overheid de komende jaren in op een jaarlijkse woningbouwproductie van 100.000 woningen. Dat zal niet gaan zonder het aandeel

houtskeletbouw, CLT, modulebouw en dak- en gevelelementen drastisch te laten stijgen. De Omgevingswet moet per 1 januari 2023 de vergunningenprocedure vereenvoudigen, terwijl bij de Wkb de nadruk ligt op het borgen van kwaliteit. Directeur Bert Geerts van Morgo Folietechniek in Zutphen zegt: “Certificering volgens KOMO en doen wat je belooft en dat aantonen is daarvoor onmisbaar”. Commercieel manager Rijk Leusink van ITW vult aan: “De Wkb komt als geroepen. HoutbouwersNL en hun toeleveranciers voldoen aan alle Bouwbesluit-eisen, maar ook aan aanvullende private eisen die leiden tot goed en deugdelijk vakmanschap”.

Morgo Folietechniek in Zutphen biedt totaaloplossingen op het gebied van afdichting (zoals technische folies, folies met brandklasse, vochtkering, tapes voor wanden en daken), isolatie en bouwfolie voor daken, wanden, gevels en vloeren. De onderneming is marktleider in bouwfolies in timmer- en prefabindustrie. Het beursgenoteerde Amerikaanse familiebedrijf ITW is met zijn bevestigingsoplossingen (spijkers, nieten, schroeven en bevestigingsapparatuur) op een aantal markten actief zoals de bouw- en houtwereld. Merken die daar voor de houtbouwsector bijhoren zijn Paslode, Haubold, Toolmatic, Duo-Fast en Spits.

Kennispartner

De relatie tussen toeleverancier en prefab houtbouwer is traditioneel hecht. Leusink: “Omdat het vaak gaat om langjarige klantrelaties waarbij we een kijkje in de keuken hebben, kunnen we meedenken bij wat de bedrijven aan het doen zijn. Constructeursberekeningen, het checken van randafstanden en vragen op gebied van regelgeving. Wij zien het als onze taak onze klanten hierin te helpen om zo misslagen te voorkomen”. Geerts: “De rol van de toelevering ontwikkelt zich meer en meer tot kennispartner. De regelgeving op diverse terreinen als de brandklasse van gevels is vaak complex. De Wkb komt daar nog bovenop. Prefab bouwen vergt veel voorbereiding voorin het ontwerp- en bouwproces. Bij houtbouwsystemen zijn toeleveranciers en producenten van houten elementen niet anders gewend en trekken daarin vaak al van oudsher samen op. Kennisontwikkeling en -deling, het maken van berekeningen en het uitvoeren van testen, zijn de basis voor het maken van de juiste beslissingen. Bouwers en toeleveranciers  , terwijl bij de Wkb de nadruk ligt op het borgen van kwaliteit daarin als partners. Ook in branchevereniging NBvT”.

Consistentie

Procesautomatisering en robotisering doen inmiddels grootschalig hun intrede in de timmerindustrie. Ook ontstaan meer en meer fabrieken waarin houten huizen kant-en klaar worden geproduceerd. Leusink: “Van handmatige oplossingen naar volautomatisch CNC-gestuurde systemen en robotisering zet productietechnisch de puntjes op de i”. Geerts: “Door het goed inrichten van het proces, kun je keer op keer hetzelfde kwaliteitsniveau halen en minder materiaalverlies realiseren”. Leusink: “De softwarematige inrichting en de uitleesbaarheid van data bij prefab biedt in de Wkb het voordeel dat het eenvoudiger wordt om aan te tonen wat je hebt gedaan. De Wkb stimuleert het opstapje naar de volgende fase: de verbinding tussen informatie- en productietechnologie”.

HoutbouwersNL

De bij de NBvT aangesloten producenten van houtskeletbouw, CLT, modulebouw en dak- en gevelelementen en hun toeleveranciers scharen zich achter het op 12 april 2022 gelanceerde keurmerk HoutbouwersNL. Leusink: “Zichtbaarheid van het keurmerk bij bouwers, corporaties en particulier is op dit moment heel erg noodzakelijk”. Geerts: “Het Keurmerk HoutbouwersNL gaat niet alleen om de kwaliteit van elementen, maar ook om totale concepten, zoals 3D modules. Kwaliteitsborging kan alleen in de gezamenlijkheid van toeleverancier, prefab fabrikant en bouwer. Alleen zo kun je aan de gestelde eisen blijven voldoen. Certificering en partnerschap zijn de pijlers om in de Wkb vooruit te komen”. Bedrijven die het keurmerk mogen dragen, committeren zich aan top-of-class houtbouw op het gebied van toegepaste materialen, prestatie-eisen, productieproces en onafhankelijke toetsing daarop. Dit alles wordt geborgd doordat de houten elementen en modules worden geleverd onder KOMO-certificatie en CoC (hout uit duurzaam beheerde bossen).

Bert Geerts: “Het keurmerk HoutbouwersNL is opgericht om te borgen dat projecten worden uitgevoerd op een kwalitatief hoog niveau, geborgd met KOMO-certificaten en onderbouwd door brandtesten. Als toeleveranciers hebben wij de rol de markt daarover goed te informeren en mee te nemen naar de juiste in de regelgeving passende producten. Nieuwe leden moeten ook van een bepaalde kwaliteit zijn en zich verdiepen in alle (rand)zaken die de kwaliteit borgen. Met het KOMO-certificaat toon je dit aan. Wij bouwen al volgens de eisen uit het Bouwbesluit en dat is daarmee geborgd. Opdrachtgevers die zaken doen met HoutbouwersNL krijgen een goed en compleet dossier. Ze kunnen het netjes opslaan in het gebouwdossier en verder gaan naar het volgende aspect van het project”

Innovatiesprong

De overheid wil het aantal nieuwbouwwoningen drastisch omhoog brengen. Geerts verwacht grote productiviteits-en innovatiesprongen als woningontwikkelaars en houtbouwers de handen ineen slaan. “Als je gaat bouwen in systemen, dan jaagt dat niet alleen de ontwikkeling aan, maar ook de kwaliteit en verlaging van de bouwkosten”. Leusink: “Denken in mogelijkheden en bewaking van de realiseerbaarheid tegen een marktconforme prijs. Samen ontwikkelen, samen ontwerpen, samen kwaliteit leveren, samen bouwen, eigenlijk doen leden van de sectie Houtbouwsystemen van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie NBvT en hun leveranciers niet anders”.