{{ showmenu }}

Leon Janssen - Janssen-Bouw

“Bouwen doet de houtbouwer in de computer”

Sinds de oprichting in 1994 heeft Janssen-Bouw in Etten-Leur in particulier opdrachtgeverschap ruim zevenhonderd houtskeletbouw woningen ontworpen en gebouwd. Ongeveer de helft daarvan wordt opgeleverd als ‘Janssen-Bouw-nulpunter’, woningen met nul opleverpunten. Dat kan volgens directeur Leon Janssen alleen als zowel de voorbereiding als de uitvoering prefab en naadloos op elkaar zijn afgestemd. “De nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen Wkb, maar ook het keurmerk HoutbouwersNL in 2022 zullen de kwaliteit van prefab bewijzen”.

In 2022 wordt de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen Wkb van kracht. Aannemers zijn verplicht om met dossiervorming en toetsing door een kwaliteitsborger alle fases van het bouwproces te documenteren. Dit om conform het Bouwbesluit de bouwkwaliteit aan te kunnen tonen. De controlerende functie verschuift van de gemeente naar de aannemer. De kwaliteitsborging verschuift zo van de controlerende instantie naar de aannemer. Voor de traditionele bouw betekent dit een omwenteling. Om ervaring en inzicht te krijgen in de gevolgen van de Wkb ontstaan overal in het land pilotprojecten. De gevolgen van invoering van de Wkb voor KOMO-gecertificeerde prefab bouwers, zo blijkt, is eigenlijk te overzien. Zij leveren hun producten via een gestandaardiseerd proces en documenteren hun projecten in belangrijke mate nu al.

Particuliere opdrachtgevers
Janssen-Bouw in Etten-Leur engineert, bouwt en monteert sinds 1994 rond de 25-30 houtskeletbouw woningen per jaar, inclusief het installatiewerk. Het is een schaalgrootte waar de beide oprichters, directeur Toon Janssen en zijn zoon Leon, zich goed bij voelen. Leon Janssen zegt: “We werken uitsluitend voor particuliere opdrachtgevers. Die doelgroep is zeer betrokken bij realisering van hun droomhuis. En die geven we hiervoor dan ook graag de tijd, energie en aandacht. Bij de huidige productieomvang lukt dat goed. Ik vind het persoonlijk contact met de opdrachtgever ook belangrijk. Zouden we verder groeien dan is dat het eerste dat verdwijnt en dat wil ik niet”. Inmiddels staan er onder de Moerdijk zo’n 700 woningen die in de fabriek van Janssen-Bouw zijn vervaardigd en op locatie zijn gemonteerd en afgewerkt.

Pilotproject Wkb
Recentelijk heeft Janssen de eerste Wkb-ervaring opgedaan met een pilotproject van de gemeente Breda. Een van in totaal zes vrijstaande woningen is getoetst volgens de eisen van de Wkb. Leon Janssen: “Qua ontwerp- en bouwproces verandert er voor ons en onze houtskeletbouwcollega’s feitelijk niets. Omdat we onder KOMO leveren, voldoen onze producten en diensten aan de eisen van een beoordelingsrichtlijn. Dat wordt ook getoetst door een onafhankelijke deskundige zoals van certificatie-instelling SKH in Wageningen. Daarmee wordt de kwaliteitsborger veel werk uit handen genomen. Waar je wel over na moet denken is hoe je het productieproces en de verschillende stappen daarin vastlegt. Dat betekent vooral dat je ten behoeve van het opleverdossier veel moet fotograferen, zowel in de fabriek als op de bouwplaats”. De Bredase woning werd gedocumenteerd met circa zestig foto’s. Leon Janssen verwacht dat een compleet opleverdossier al gauw uit zo’n honderd afbeeldingen zal bestaan. “Je productie- en montagepersoneel moet er ook op gespitst zijn. Als een hsb-element eenmaal klaar is, valt er aan de binnenkant niet veel meer te zien. Dus moet je de productie stapsgewijs en op een gestandaardiseerde manier vastleggen zodat alle bouwdetails goed te zien zijn”.

Voordeel
Janssen vindt de Wkb een goede zaak, ook al werkt deze voor de opdrachtgever kostenverhogend en neemt voor de bouwer de administratieve last toe. “Je moet je er doorheen bijten en het één keer goed optuigen om het proces daarna sneller en efficiënter te kunnen doorlopen. Houtsysteembouwers hebben naar mijn mening ook een voordeel, juist door de mate van prefab en omdat ze onder KOMO bouwen. Daarmee ligt al veel van het ontwerp- en bouwproces vast. Het is naar mijn mening in de gecontroleerde omgeving van een fabriek ook een logische manier van bouwen. Je last een auto toch ook niet in de buitenlucht in elkaar?”

Nulpunters
Door de aandacht die de onderneming aan ontwerp- en bouwproces schenkt, levert Janssen de helft van zijn woningen op met nul-opleverpunten, de zogenoemde ‘Janssen-Bouw nul-punters’.
Leon Janssen: “Doordat je bij houtbouwsystemen veel tijd stopt in het voortraject, hoef je verderop in het proces nauwelijks bij te sturen. Bovendien worden de hsb-elementen in de gecontroleerde omgeving van een fabriek geproduceerd. In de traditionele bouw komt een gebouw tot stand door een veelheid van partijen, die allemaal in weer en wind op de bouwlocatie hun aandeel moeten leveren. En dan gaat er wel eens iets mis. Dat hebben wij niet. Goede planning, gecontroleerde productie met een uitgetekende maatvoering levert als vanzelf een goede prestatie en een blije opdrachtgever. Feitelijk bouwen wij in de computer. Daar worden eventuele bouwfouten in een vroeg stadium geconstateerd en opgelost. De nulpunters zijn echt ons visitekaartje”.

HoutbouwersNL
Janssen-Bouw is lid van Woningborg én Bouwgarant. Beide lidmaatschappen staan garant voor vertrouwen, kwaliteit en garantie. Tevens is de onderneming aangesloten bij de Nederlandse Branchevereniging voor Timmerindustrie (NBvT). De leden van de NBvT-sectie Houtbouwsystemen lanceren in 2022 met HoutbouwersNL een eigen keurmerk. Janssen: “Hout mag zich als bouwmateriaal momenteel in een grote belangstelling verheugen. Steeds meer bouwbedrijven, maar ook de bouwmaterialenhandel richten zich op deze markt. Maar houtbouw is een specialisme dat kennis, kunde en ervaring vergt. Daar vergist men zich wel eens in. Met het keurmerk HoutbouwersNL en de voorwaarden die daaraan worden gesteld zoals KOMO-certificering, geven we zowel ontwikkelaars als (particuliere) opdrachtgevers en aannemers houvast van een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat, conform Bouwbesluit en Wkb. We zijn trots op ons product en dragen dat als HoutbouwersNL ook uit. De gestelde klimaat- en nieuwbouwdoelen kunnen we alleen halen als het aandeel houtbouwsystemen toeneemt. Maar snelheid mag en hoeft niet ten koste te gaan van kwaliteit als je als opdrachtgever met serieuze partners in zee gaat. HoutbouwersNL laat zien dat wij die serieuze partner zijn”.