{{ showmenu }}

Duurzaamheid en biobased

Nederland heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te bouwen en in 2030 ons primair grondstofverbruik met de helft te verminderen. De bouw is een grootgebruiker van grondstoffen. Tellen we daarbij op dat er veel meer woningen per jaar gebouwd moeten worden, dan is duidelijk dat er iets moet veranderen. De bouw is ook voor een aanzienlijk gedeelte verantwoordelijk voor de CO2-emissies.

Bouwen met hout is bouwen met een hernieuwbaar, biobased materiaal en zorgt voor CO2-reductie van bouwwerken. Het draagt daarmee bij aan de beoogde klimaatdoelstellingen.

Meer lezen over duurzaamheid, MPG, bosbeheer en biobased materialen en circulariteit ….

Ontwerpvrijheid en flexibiliteit

De natuur inspireert ontwerpers. Hout biedt de mogelijkheid tot creatief ontwerpen, hetgeen architecten en ontwerpers een ongekende vrijheid geeft. Daarbij uiteraard rekening houdend met de geldende regelgeving, want die is voor houtbouwsystemen hetzelfde als bij de traditionele bouw.

Ontwerpvrijheid en flexibiliteit geldt voor grondgebonden woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen. In de gebruiksfase is een bouwwerk eenvoudig aanpasbaar. Dit maakt woningen levensloop bestendig, een belangrijk voordeel van bouwen met houtbouwsystemen. Ontwerpen in hout is een andere discipline dan ontwerpen in steenachtige materialen. Start een project met denken in hout en betrek specialisten op dit gebied. Bij een integrale benadering van de betrokken marktpartijen komt creatief ontwerpen van een bouwproject en flexibiliteit in de toekomst het best tot zijn recht.

Meer lezen over ontwerp, vormentaal, demontabel bouwen en hout in het zicht ….

Comfortabel wonen en werken

Om je huis of verblijfomgeving als thuis te ervaren, is wooncomfort en een gezond binnenklimaat onontbeerlijk. Houtbouwsystemen dragen daaraan bij, omdat ze zijn opgebouwd uit het hernieuwbare en biobased materiaal hout. Dit geeft een maximaal positieve beleving van de omgeving waarin je verblijft. Ook fijn om te weten is dat bomen tijdens de groei CO2 onttrekken uit de lucht en na het kappen ervan het proces opnieuw begint met nieuwe bomen.

Meer lezen over gezondheid, hout in het zicht, verwarmen en koelen, dampopen bouwen ….

Varianten houtbouwsystemen

Al eeuwenlang wordt er in hout gebouwd. In vooroorlogse projecten werden de houten balken, isolatie en beplating altijd op de bouwplaats samengesteld. De eerste seriematige en industriële houtskeletbouwprojecten dateren van medio twintigste eeuw. Grootschalige projecten met CLT en modulebouw in Nederland zien we pas afgelopen decennium in opkomst.

Houtbouwsystemen komen prefab tot stand in de geconditioneerde omgeving van een fabriek om op de bouw gemonteerd te worden. Dat bevordert de kwaliteit en verkort de bouwtijd.

Meer lezen over industrialisatie, houtskeletbouw, CLT (kruislaagbout), modulebouw, Glulam en LVL ….

Industrieel en conceptueel bouwen

Door de prefab bouwmethode worden houtbouwprojecten circa twee keer zo snel gerealiseerd (start bouw tot oplevering) als traditioneel gebouwde projecten. Dat geldt zowel voor grondgebonden woningen als voor appartementen. Ook bij utiliteitsbouw is het bouwproces aanzienlijk korter. Naast houtskeletbouw en CLT-elementen zien we vanwege de hoge mate van prefabricage en korte bouwtijd ook de modulebouw (3D) terrein winnen.

Meer lezen over opschaling, voorbereiding en productieproces ….

Kwaliteit en KOMO-certificatie

Houtbouwsystemen met KOMO-certificatie zijn objectief getoetst en goedgekeurd door onafhankelijke deskundigen. Alle leden van de sectie Houtbouwsystemen van de NBvT produceren onder het KOMO-keurmerk. De geleverde houtbouwsystemen voldoen daarmee aan de gestelde markt- én wettelijke eisen. Dit wordt zichtbaar gemaakt in het nieuwe keurmerk HoutbouwersNL.

Meer lezen over KOMO, kwaliteit, Wkb en HoutbouwersNL ….

Snel en efficiënt bouwen

Houtbouwsystemen zijn geprefabriceerde houten systemen zoals houtskeletbouw, kruislaaghout (CLT), modulebouw of separate dak- en gevelelementen. Ze worden volledig voorbereid en geproduceerd in de productiehal van een fabrikant. Daarna worden ze op de bouwplaats gemonteerd. De mate ‘bouwversneller’ hangt af van het gekozen houtbouwsysteem en daarmee gekoppelde mate van prefabricage en het wel/niet integreren van installatieleiding of zelf badkamers en keukens. Een snelle bouwtijd draagt bij aan oplossing voor het woningtekort en heeft voordelen voor zowel eigenaar/bewoner, als omwonenden die minder lang last hebben van bouwactiviteiten.

Meer lezen over bouwplaats, bouwproces en korte bouwtijd ….

Bouwkosten

Dat bouwen met houtbouwsystemen duurder is traditionele bouw berust op een voor­oordeel en is vaak niet waar. Naast de bouwkosten zelf, moet ook gekeken worden naar de korte bouwtijd, kleinere benodigde bouwplaats, minder overlast omwonenden en een gezondere leef- en werkomgeving. In 2021 heeft Centrum Hout de rapportage Woningbouw in hout gepubliceerd. Daarin zijn de resultaten opgenomen van een onafhankelijk extern uitgevoerd onderzoek op basis van vergelijkbare woningbouw­projecten. Een database die het vergelijken van traditionele (steenachtige) bouwpro­jecten met houtskeletbouw (HSB), CLT en modulebouw mogelijk maakt.

Meer lezen over ontwerpkeuze, vergelijk van bouwkosten van houtskeletbouw, CLT of modulebouw ….

Start hier je reis.

1 Duurzaamheid en biobased
2 Ontwerpvrijheid en flexibiliteit
3 Comfortabel wonen en werken
4 Varianten houtbouwsystemen
5 Industrieel en conceptueel bouwen
6 Kwaliteit en KOMO-certificatie
7 Snel en efficiënt bouwen
8 Bouwkosten

Duurzaamheid en biobased

Nederland heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te bouwen en in 2030 ons primair grondstofverbruik met de helft te verminderen. De bouw is een grootgebruiker van grondstoffen. Tellen we daarbij op dat er veel meer woningen per jaar gebouwd moeten worden, dan is duidelijk dat er iets moet veranderen. De bouw is ook voor een aanzienlijk gedeelte verantwoordelijk voor de CO2-emissies.

Bouwen met hout is bouwen met een hernieuwbaar, biobased materiaal en zorgt voor CO2-reductie van bouwwerken. Het draagt daarmee bij aan de beoogde klimaatdoelstellingen.

Meer lezen over duurzaamheid, MPG, bosbeheer en biobased materialen en circulariteit ….

Ontwerpvrijheid en flexibiliteit

De natuur inspireert ontwerpers. Hout biedt de mogelijkheid tot creatief ontwerpen, hetgeen architecten en ontwerpers een ongekende vrijheid geeft. Daarbij uiteraard rekening houdend met de geldende regelgeving, want die is voor houtbouwsystemen hetzelfde als bij de traditionele bouw.

Ontwerpvrijheid en flexibiliteit geldt voor grondgebonden woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen. In de gebruiksfase is een bouwwerk eenvoudig aanpasbaar. Dit maakt woningen levensloop bestendig, een belangrijk voordeel van bouwen met houtbouwsystemen. Ontwerpen in hout is een andere discipline dan ontwerpen in steenachtige materialen. Start een project met denken in hout en betrek specialisten op dit gebied. Bij een integrale benadering van de betrokken marktpartijen komt creatief ontwerpen van een bouwproject en flexibiliteit in de toekomst het best tot zijn recht.

Meer lezen over ontwerp, vormentaal, demontabel bouwen en hout in het zicht ….

Comfortabel wonen en werken

Om je huis of verblijfomgeving als thuis te ervaren, is wooncomfort en een gezond binnenklimaat onontbeerlijk. Houtbouwsystemen dragen daaraan bij, omdat ze zijn opgebouwd uit het hernieuwbare en biobased materiaal hout. Dit geeft een maximaal positieve beleving van de omgeving waarin je verblijft. Ook fijn om te weten is dat bomen tijdens de groei CO2 onttrekken uit de lucht en na het kappen ervan het proces opnieuw begint met nieuwe bomen.

Meer lezen over gezondheid, hout in het zicht, verwarmen en koelen, dampopen bouwen ….

Varianten houtbouwsystemen

Al eeuwenlang wordt er in hout gebouwd. In vooroorlogse projecten werden de houten balken, isolatie en beplating altijd op de bouwplaats samengesteld. De eerste seriematige en industriële houtskeletbouwprojecten dateren van medio twintigste eeuw. Grootschalige projecten met CLT en modulebouw in Nederland zien we pas afgelopen decennium in opkomst.

Houtbouwsystemen komen prefab tot stand in de geconditioneerde omgeving van een fabriek om op de bouw gemonteerd te worden. Dat bevordert de kwaliteit en verkort de bouwtijd.

Meer lezen over industrialisatie, houtskeletbouw, CLT (kruislaagbout), modulebouw, Glulam en LVL ….

Industrieel en conceptueel bouwen

Door de prefab bouwmethode worden houtbouwprojecten circa twee keer zo snel gerealiseerd (start bouw tot oplevering) als traditioneel gebouwde projecten. Dat geldt zowel voor grondgebonden woningen als voor appartementen. Ook bij utiliteitsbouw is het bouwproces aanzienlijk korter. Naast houtskeletbouw en CLT-elementen zien we vanwege de hoge mate van prefabricage en korte bouwtijd ook de modulebouw (3D) terrein winnen.

Meer lezen over opschaling, voorbereiding en productieproces ….

Kwaliteit en KOMO-certificatie

Houtbouwsystemen met KOMO-certificatie zijn objectief getoetst en goedgekeurd door onafhankelijke deskundigen. Alle leden van de sectie Houtbouwsystemen van de NBvT produceren onder het KOMO-keurmerk. De geleverde houtbouwsystemen voldoen daarmee aan de gestelde markt- én wettelijke eisen. Dit wordt zichtbaar gemaakt in het nieuwe keurmerk HoutbouwersNL.

Meer lezen over KOMO, kwaliteit, Wkb en HoutbouwersNL ….

Snel en efficiënt bouwen

Houtbouwsystemen zijn geprefabriceerde houten systemen zoals houtskeletbouw, kruislaaghout (CLT), modulebouw of separate dak- en gevelelementen. Ze worden volledig voorbereid en geproduceerd in de productiehal van een fabrikant. Daarna worden ze op de bouwplaats gemonteerd. De mate ‘bouwversneller’ hangt af van het gekozen houtbouwsysteem en daarmee gekoppelde mate van prefabricage en het wel/niet integreren van installatieleiding of zelf badkamers en keukens. Een snelle bouwtijd draagt bij aan oplossing voor het woningtekort en heeft voordelen voor zowel eigenaar/bewoner, als omwonenden die minder lang last hebben van bouwactiviteiten.

Meer lezen over bouwplaats, bouwproces en korte bouwtijd ….

Bouwkosten

Dat bouwen met houtbouwsystemen duurder is traditionele bouw berust op een voor­oordeel en is vaak niet waar. Naast de bouwkosten zelf, moet ook gekeken worden naar de korte bouwtijd, kleinere benodigde bouwplaats, minder overlast omwonenden en een gezondere leef- en werkomgeving. In 2021 heeft Centrum Hout de rapportage Woningbouw in hout gepubliceerd. Daarin zijn de resultaten opgenomen van een onafhankelijk extern uitgevoerd onderzoek op basis van vergelijkbare woningbouw­projecten. Een database die het vergelijken van traditionele (steenachtige) bouwpro­jecten met houtskeletbouw (HSB), CLT en modulebouw mogelijk maakt.

Meer lezen over ontwerpkeuze, vergelijk van bouwkosten van houtskeletbouw, CLT of modulebouw ….