{{ showmenu }}

Voor het lidmaatschap van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie kunnen in aanmerking komen: natuurlijke personen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en rechtspersonen die in Nederland een bedrijf uitoefenen waarin machinale houtbewerking wordt toegepast en/of voldoen aan door de Algemene Ledenvergadering met tweederde meerderheid vast te stellen normen.

Lees meer over de toetredingsvoorwaarden