{{ showmenu }}

Bijdrage aan klimaatdoelstelling

Door te bouwen met houtbouwsystemen (prefabricage, lichte bouwmethode) is veel CO2 te besparen. Wordt hout ook de eerste keus in andere gangbare toepassingen zoals kozijnen, deuren en vloeren, dan is de besparing nog veel groter. De bouw die bekendstaat om zijn grote CO2 impact, kan zo bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Door de grote woningbouwopgave is dit extra belangrijk.

CO2-opslag

Hout heeft nóg een troef in handen op het gebied van CO2. Groeiende bomen slaan CO2 op. Het laten groeien en blijvend vernieuwen van bomen is daarom belangrijk. Dit gebeurt in duurzaam beheerde bossen. In hout dat verwerkt wordt bij houtbouwsystemen blijft de CO2 opgeslagen. Een extra opslagplaats van CO2 naast het bos zelf. Dit effect wordt versterkt als het circulair bouwen nog meer zijn intreden gaat doen.

Vermindering uitstoot van stikstof

Bij houtbouwsystemen worden geprefabriceerde elementen aangeleverd op de bouwplaats. Dit betekent aanzienlijk minder transportbewegingen van vrachtwagens bij de bouwlocatie. Ook is het aantal vervoersbewegingen (woon-werk verkeer) van bouwpersoneel aanzienlijk minder vanwege de korte bouwtijd en het minder aantal bewerkingen (door specialisten) op de bouwlocatie. Door het lichte gewicht van houtconstructies is minder zwaar bouwmaterieel nodig. Ook is de montage van de elementen snel uit te voeren, waardoor het materieel korter nodig is. Dit alles leidt tot een significant lagere uitstoot van stikstof tijdens de bouwfase.

Duurzaam beheerd bos

Met het bouwen met hout uit duurzaam beheerde bossen wordt een bijdrage geleverd aan de beperking van de opwarming van de aarde. Het schadelijke broeikasgas CO2, dat de opwarming veroorzaakt, wordt namelijk door groeiende bomen opgeslagen en vervolgens vastgehouden. Bossen duurzaam in stand houden en benutten is dus goed voor het milieu maar ook voor de biodiversiteit.
Hout gebruikt voor houtbouwsystemen is afkomstig uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen, hetgeen herleidbaar is door certificaten zoals: PEFC, FSC, STIP en Keurhout. Hierbij hoort een controle van de gehele handelsketen door onafhankelijke certificeringsinstellingen. Genoemde certificaten voldoen aan de toetsingscommissie van de overheid (TPAC). Bij duurzaam beheerde bossen wordt er gestuurd op de natuurlijke processen van het bos. Omdat de bosbodem helemaal vol ligt met jonge zaadjes van bestaande bomen kan de verjonging ook natuurlijk optreden. Daarnaast blijft er oog voor de juiste biodiversiteit in het bos en worden de sociaal-culturele aspecten geborgd.

         

Behoud van bossen door toepassing van hout

Ontbossing in de tropen komt vooral door consumptieve behoeften elders in de wereld. Bossen worden massaal omgezet in soja- en palmolie plantages en weidegebied voor vee. Door deze bossen te certificeren gaat de waarde ervan omhoog en kan het bosbeheer en de bescherming van het bos worden gefinancierd. Hoe groter de vraag naar hout, hoe meer bossen gecertificeerd worden.