{{ showmenu }}

Dit is wat ik nu wil, maar kan ik hier ook oud worden?

Je eist als bewoner of gebruiker comfort van je huis of gebouw. Het is tenslotte een plek waar je een groot deel van je leven doorbrengt. Bij houtbouwsystemen is van tevoren goed nagedacht over isolatie, geluidsisolatie en woon- of werkcomfort. Aandacht voor het ontwerp, detaillering, zorgvuldigheid tijdens de bouw en flexibiliteit in een latere fase, vormen samen ongekende mogelijkheden om je in iedere (gebruks)fase thuis te (blijven) voelen.