{{ showmenu }}

De samenleving en bouwketen worden geconfronteerd met veel en grote veranderingen. Denk hierbij aan klimaatverandering, materiaalschaarste, woningtekorten en het capaciteitsgebrek aan personeel bij bouwbedrijven.

Het is duidelijk dat deze veranderingen en het groeiende besef grote consequenties hebben voor materiaal- en systeemkeuzes van bouwsystemen. Wij stellen daarbij vast dat hout, als hernieuwbaar materiaal, bijdraagt aan circulair en biobased bouwen en verlaging van CO2 in ons milieu. Daarnaast dragen houtbouwsystemen bij aan een hogere industrialisatiegraad, flexibel bouwen, reductie van stikstof, maar ook aan zachtere waarden als beleving en leefcomfort.

Door geïndustrialiseerde houtbouwsystemen bij belanghebbenden in de bouwketen te stimuleren en verder tot ontwikkeling te brengen, zien wij uitstekende kansen het marktaandeel voor onze Leden en Deelnemers sterk te verbeteren.